Detektor Benelux B.V. heeft een groep ervaren en gekwalificeerde rechercheurs tot haar beschikking die uw schademeldingen tot de bodem uitzoeken.

Bij ontvangst van de opdracht zal de binnendienst medewerker eventuele opsporingsidicatoren achterhalen en hierop direct schakelen met de rechercheur.

Verdere werkzaamheden zullen bestaan uit het interviewen van betrokken partijen, verslaglegging van bevindingen, delen van informatie met partner partijen (LIV/ RDW/ VbV) en het formuleren van conclusies en aanbevelingen.